CO2-reductie

Voor een steeds groter deel van de bevolking speelt het milieu en de manier waarop we daar mee omgaan een belangrijke rol. Niet alleen wordt er gekeken wat een ieder er zelf aan kan bijdragen, maar ook hoe bedrijven hun steentje bijdragen. Uit recent onderzoek is gebleken dat maar liefst 77% van de consumenten het belangrijk vinden dat bedrijven duurzaam ondernemen. Ook in de onderlinge handel tussen bedrijven speelt “het groene ondernemen” een steeds grotere rol.
 

Financieel aantrekkelijk

Vaak kunt u nog meer CO2-uitstoot tegengaan door uw afvalstromen nauwkeurig te laten analyseren. D.m.v. een milieuscan bepaald de GP Groot specialist op welke gebieden uw afvalinzameling efficiënter kan. Dit levert vaak niet alleen een extra CO2-reductie op, maar kan ook financieel aantrekkelijk zijn.
 

Duurzame uitstraling met CO2-milieucertificaat

Voor de bedrijven die een maximale CO2-reductie nastreven heeft GP Groot een officieel CO2-milieucertificaat ontwikkeld. Hiermee geeft u aan dat uw bedrijf een groen bedrijf is en aandacht voor het milieu tot de norm behoort. Dit CO2-milieucertificaat straalt niet alleen af op uw bedrijf en werknemers, het is daarnaast een middel om uw klanten te tonen dat duurzaamheid voor uw bedrijf van wezenlijk belang is.

Meer CO2 besparen?