Bewust omgaan met Afval en CO2

Afval en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. GP Groot gaat vanuit haar maatschappelijke doelstellingen bewust om met milieuprestaties. GP Groot maakt uw prestaties inzichtelijk met deze online CO2-rekenmodule. Zo rekent u zelf uit hoeveel CO2 u kunt besparen door uw afvalzaken door GP Groot te laten regelen.

De gegevens voor deze CO2- tool zijn gebaseerd op de CO2-footprint van alle activiteiten die GP Groot uitvoert of nodig heeft om uw afval in te zamelen en te verwerken. Denk daarbij aan brandstof voor onze inzamelvoertuigen. De energie voor onze kantoren en uiteraard de energie die nodig is voor het recyclen van uw afval.

De gegevens zijn nauwkeurig opgesteld en getoetst door het ECN. Het ECN is een onafhankelijk onderzoeksinstituut voor duurzame energie en milieuonderzoek.